Относно незаконния боклук

Начало Форуми Екология Относно незаконния боклук

Преглеждане на 4 съобщения - от 1 до 4 (от всички 4)
 • Автор
  Публикации
 • #794
  svetlivanov
  Участник

  Следя последните събития с „вноса“ на боклук. Дали сега виновните няма да се възползват и да започнат да сключват споразумения, за да не получат наказания и глоби? Могат ли чрез медиация да направят това?

  #795
  admin_ecomediacia
  Участник

  Здравейте,
  Благодарим за отправения от Вас въпрос.
  Предвидената процедура за сключване на споразумение в административното производство по чл. 20 от Административно-процесуалния кодекс, в което производство е подходящо да бъде използвана медиация, няма за цел, нито позволява да бъде заобикалян закона. Ако някой въпреки това реши да използва по този начин една законоустановена процедура, то би сключил споразумение, противоречащо на закона, което влече така наречената нищожност на акта, тоест, същият не може да произведе действие.
  Нещо повече, във визираните от Вас случаи, вероятно става дума за административно нарушение (разглеждаме само административно- наказателния аспект, като не засягаме хипотезата на вероятно наказателно – правен аспект). Ако е извършено дадено административно нарушение, то компетентните органи след констатирането му следва да започнат съответната административно- наказателна процедура. За тези случаи се прилага Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както и съответните административно- наказателни разпоредби от приложимия закон. В ЗАНН не е предвидена процедура по сключване на споразумение, с което да се договаря размера на наказанието. Нещо повече, чл. 27 от същия закон забранява да бъде налагана имуществена санкция под законоустановения минимум.
  Поради посоченото, считаме, че няма каквото и да било законово основание или възможност чрез медиация да бъде заобикаляна административно- наказателната отговорност.

  P.S. Настоящото становище не представлява правна консултация и изразява мнението на Екипа на проекта. Същото не създава права и/или задължения за изготвилите го или за адресата му.

  #835
  R.Mihaylova
  Участник

  Има ли място медиацията в конфликта с изгарянето на отпадъци; съответства ли към настоящия момент дейността по обезвреждане или оползотворяване на отпадъците в пълна степен на разрешената им такава и до колко това е безопасно за населението?

  • Този отговор беше редактиран на преди 1 year, 8 months от R.Mihaylova.
  #925
  Lyubov Petkova
  Участник

  Здравейте г-жо Михайлова,
  мисля че отговора на администратора по въпроса за „вноса“ на боклук съдържа и отговора на вашия въпрос за използване на медиацията в този казус. Що се отнася до безопасността за населението вече зависи от последващи решения и действия на ангажираните органи.

Преглеждане на 4 съобщения - от 1 до 4 (от всички 4)
 • Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.