Възможно ли е да използвам медиация

Начало Форуми Екология Възможно ли е да използвам медиация

Преглеждане на 4 съобщения - от 1 до 4 (от всички 4)
 • Автор
  Публикации
 • #784
  irina_koleva
  Участник

  Здравейте,
  Интересувам се от медиацията като способ за решаване на спорове и попаднах на вашия сайт. Интересува ме дали е възможно при сега действащия Закон за медиацията да бъде използвана медиация при спор с екологична насоченост. Въпросът ми е общ, тъй като четейки чл. 3 от Закона „Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица“ разбирам, че законът се прилага за административни спорове, свързани с потребители. Объркано ми се струва и не съм сигурна, че е приложимо. Ще се радвам на отговор и дискусия по темата.

  #785
  Lyubov Petkova
  Участник

  Възможно е, стига страните да бъдат информирани за такава възможност и да заявят желание.

  #786
  slavicher
  Участник

  Здравейте госпожо Колева,

  За повече информация относно детайли в процеса на медиация, моля разгледайте секция „Резултати от проектите“, както и секция „Полезна информация“. Там ще откриете набор от изготвени документи описващи детайлно процедурата, както и актуална информация относно медиацията.

  Благодаря за проявения интерес!

  С уважение,
  Станислав Червенков

  #793
  admin_ecomediacia
  Участник

  Здравейте,
  Благодарим за зададения от Вас въпрос.
  Въпросът Ви е насочен правилно към някои съществуващи слабости в правната уредба на медиацията по административни спорове.
  Както колегите по- горе са споменали, в рамките на изпълняваните от екипа проекти, беше изследван задълбочено въпросът за прилагане на медиацията по административни и в частност по екологични спорове.
  Еднозначното заключение в разработените материали е, че медиациата е приложим способ за разрешаване на такива спорове.
  Въпросът е многопластов, поради сложността на административното правоотношение, следва по всеки отделен казус да се изследва дали:
  – административният орган в дадената процедура действа при оперативна самостоятелност ило обвързана компетентност;
  – на какъв етап е административното производство;
  – какво се цели- сближаване на позициите или постигане на формално споразумение по реда на Административно- процесуалния кодекс и редица други специфики.
  Общият теоретичен отговор за приложимост на медиациата по административни спорове, намира основно упование, както в Закон за медиацията, така и в наднационалната нормативна рамка и най- вече в Препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа R (2001)9 относно медиацията между административни власти и частни лица, с която се допуска такава по административните спорове.
  Що се отнася до прочита на чл. 3 от Закон за медиацията, считаме, че въпреки непрецизността на формулировката, тя не създава забрана за използване на медиацията по административни спорове, най- малкото поради факта, че сочи възможност за „…и други спорове.“
  В рамките на първата фаза на Проекта внесохме предложение за законодателни промени, с които можете да се запознаете в меню „Резултати от проекта“, подменю „Анализи“. Там сме предложили изменение на чл. 3 от Закон за медиацията с цел прецизиране на разпоредбата и избягване на всякакво двусмислие или нужда от тълкуване на разпоредбата.

  P.S. Настоящото становище не представлява правна консултация и изразява мнението на Екипа на проекта. Същото не създава права и/или задължения за изготвилите го или за адресата му.

Преглеждане на 4 съобщения - от 1 до 4 (от всички 4)
 • Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.