Препоръки към местни, регионални и национални администрации и институции по проект „Ефективното използване на местни икономически, природни и културни ресурси- резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“

Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса

Препоръки към местни, регионални и национални администрации и институции, във връзка с реализация на дейности по проект Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и …

Прочети повече

Презентации от Асамблеята в Бургас

Изложението за новости в управлението на околната среда в Международния Експо център София

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ЕЕ И ВЕИ), Smart Cities и Save the Planet се обединяват в seeSUSTAINtec – изложение и форум за устойчиви технологии за Югоизточна Европа …

Прочети повече

Представяне не проекта Smart waste – ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА

По време на Националната Асамблея на еколозите от общините в България, проведена от 27 до 29 ноември в град Бургас, беше представен новият проект на АСЕКОБ за търсене на нови и ефективни практики за управление на отпадъците и иновации в околната среда.

SMART WASTE разглежда еко иновациите като:

Прочети повече