Доклад относно въздействието на препоръките на CEPEJ относно медиацията по граждански, семейни, наказателни и административни въпроси

EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE Working Group on Mediation (CEPEJ-GT-MED)

Chapter 1. Scope of the report and data collection
1.1 The CEPEJ Working Group on Mediation
After an interruption, the CEPEJ working group on mediation (CEPEJ-GT-MED) resumed its activities in the beginning of 2017 for a second mandate. During its first mandate, the GT-MED  …

Прочети повече