Резюме на доклад на Европейска агенция по околна среда „Околната среда в Европа- състояние и перспективи 2020 г.“

Настоящият доклад „Околната среда в Европа —
състояние и перспективи 2020 г.“ излиза във
важен момент. Изправени сме пред неотложни
проблеми с устойчивостта, които изискват спешни
системни решения. Това е недвусмисленото послание към …