Препоръки към местни, регионални и национални администрации и институции по проект „Ефективното използване на местни икономически, природни и културни ресурси- резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“

Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса

Препоръки към местни, регионални и национални администрации и институции, във връзка с реализация на дейности по проект Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и …

Прочети повече