Полезна информация

Единен регистър на медиаторите
към Министерството на правосъдието
на Република България

1.  Списък на одобрените организации – кликнете тук

2. Списък на одобрените медиатори – кликнете тук

3. Нормативна уредба – кликнете тук

4. Тарифа на адвокатите – кликнете тук

 

Информационен портал за неправителствени организации в България

Административен регистър