Полезна информация

Единен регистър на медиаторите
към Министерството на правосъдието
на Република България

1.  Списък на одобрените организации – кликнете тук

2. Списък на одобрените медиатори – кликнете тук