Медиацията на фокус в ИУ – Варна

През зимния семестър на академичната 2020/21 г., когато ИУ – Варна чества своята 100-годишнина, висшето училище ще бъде домакин на няколко значими събития, посветени на медиацията.

С обединените усилия на Икономически университет – Варна, Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“ предстои да се реализират:

Откриване на Университетски център по медиация в ИУ – Варна

6.10. 2020 г., 10:00 ч., зала 1

Организатори: Икономически университет – Варна със съдействието на Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“.

Кръгла маса „Медиацията в различни обществени сфери“

4.11.2020 г., 10:00 ч., зала 1

Организатори: Камара на медиаторите в България, Икономически университет – Варна, Институт „Итера“

Дни на медиацията

11. 11. 2020 г., 10:00 ч., аудитория 128

Икономически университет – Варна

Организатори: Камара на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна, Институт „Итера“, Икономически университет – Варна.

Идеята на организаторите е да се обединят усилията на академичната общност и специализираните институции, които работят в областта на медиацията и прилагането й в различни обществени сфери, за да се даде нов поглед и развитие на медиацията.