Връзка с медиатори

Тук можете да намерите контакти, предоставени от медиатори и експерти в областта на екологията,  които могат да ви подпомогнат в процеса по организиране и провеждане на медиация при очакван или възникнал спор с екологична насоченост

Име на медиатора Мариана Войкова
Сфери на дейност Граждански, семейни, и търговски спорове,
Професионален опит Граждански, семейни, и търговски спорове,
Допълнителна квалификация право, обучение за работа с трудни страни,  опит в наказателното право
Интереси Граждански, семейни,  търговски спорове . Създаване на съвети по медиация в училищата.
Телефон за връзка 0889528674, 0889446499
Адрес гр.Хасково, ул.“Бузлуджа“№1 В ет.2
Имейл voikova@abv.bg
Сайт https://www.facebook.com/Mediator.MarianaVoykova/

 

Име Инж. Евтимия Първанова
Сфери на дейност Екология и опазване на околната среда
Професионален опит 23 г. работя в Община Пловдив- район „Южен“
Допълнителна квалификация инжинер
Интереси Фотография  и дизайн
Телефон за връзка 0885737080
Адрес Ул. Македония „ 73 а- кметството на район „Южен“, гр. Пловдив
Имейл parefi@abv.bg
Сайт

 

Име Марияна Стилиянова Тодорова
Сфери на дейност Екология, международни организации за сигурност, Защита на населението, Държавна администрация и местно самоуправление
Професионален опит Доцент в НВУ“В.Левски“
Допълнителна квалификация
Интереси Екология и администрация
Телефон за връзка 0893352223
Адрес Гр.Шумен, бул.“Адам Мицкевич“ 1
Имейл Stilianova70@abv.bg
Сайт

 

Име Валентина Софрониева
Сфери на дейност екология
Професионален опит Управление на проекти като координатор и ръководител проект
Допълнителна квалификация Икономика
Сертификати:
2000г. Национален  Експертно-Образователен Център гр.София – със специалност „Експерт по съдебно счетоводна и финансово-ценови експертизи”.
2002г.Обучение по програма “Демократична мрежа“ на Американската агенция
2007г. – фондация работилница на граждански инициативи, обучителен семинар – времетраене 48 часа на теми: ”Работа в екип”, ”Решаване на конфликти”, ”Стратегическо планиране” и ”Връзки с обществеността”.2007г. Обучение ”Изграждане на капацитета на НПО за противодействие на корупцията на местно ниво”-проведено от Асоциация ”Прозрачност без граници”.
2008г.Обучение по човешки права в българското формално и неформално образование: използване на наръчника на Съвета на Европа ”Компас”.
2013г -Участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации- проведено от БЦНП
Интереси Защита интересите на хора в неравностойно положение
Телефон за връзка 0889544512
Адрес Горна Оряховица ул. А.Кънчев № 86
Имейл valisofronieva@abv.bg
Сайт