Анализи

1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околната среда и индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове.

2. Анализ на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата.

3. Анализ на информираността на страните.

4. Анализ мотивиране на заинтересованите страни.

5. Анализ на предимствата на превантивната медиация и медиацията при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред.

6. Анализ на съществуващите добри практики и иновативни решения в страни от ЕС, заедно с идентифицирани конкретни мерки за преноса и адаптирането им за Република България.

7. Доклад – предложения за нормативни промени.