30 общини обсъдиха потенциала на енергийните общности в България

75 представители на български общини се обучават по въпросите на предстоящия енергиен преход и потенциала, който той дава за развитие на местните енергийни общности и развитието на публично-частни сътрудничества в областта на енергетиката.

Макар България да разполага с потенциал за сформирането на подобни общности, все още на територията на нашата страна няма реализиран нито един подобен енергиен проект. Тепърва предстои транспониране на Европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно правата на гражданите си в областта на енергетиката.

Повече информация можете да получите от прикачения файл.

Прикачени файлове към новината

PressGP [91.4KB]

Вредни ефекти от мръсния въздух

Серия публикации на „За Земята“ представят замърсяването на въздуха и влиянието му върху здравето

Здравейте, приятели!

Екологично сдружение “За Земята” започва серия научни публикации, представящи на разбираем език влиянието върху различни аспекти на живота ни, което има качеството на въздуха.

Можете да прочетете първата от тях на нашия сайт.

Тя е посветена на една от най-важните теми и е озаглавена “Замърсяването на въздуха и човешкото здраве”. Използва данни от редица научни публикации и изследвания на Американската колегия на пулмолозите, Световната здравна организация и уважавани университети.

Вижте кратко резюме ето тук. https://mailchi.mp/857f40c0578d/eqopc8xs7i?e=98e8c0508d

Съвсем скоро предстоят в общините обществените дискусии по изготвянето на Програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух. Затова е изключително важно за всички нас като граждани да сме добре информирани по темата. “Замърсяването на въздуха и човешкото здраве” е стъпка в тази посока.

https://mailchi.mp/857f40c0578d/eqopc8xs7i?e=98e8c0508d

Медиацията на фокус в ИУ – Варна

През зимния семестър на академичната 2020/21 г., когато ИУ – Варна чества своята 100-годишнина, висшето училище ще бъде домакин на няколко значими събития, посветени на медиацията.

С обединените усилия на Икономически университет – Варна, Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна и Институт „Итера“ предстои да се реализират:

Откриване на Университетски център по медиация в ИУ – Варна

6.10. 2020 г., 10:00 ч., зала 1

Организатори: Икономически университет – Варна със съдействието на Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“.

Кръгла маса „Медиацията в различни обществени сфери“

4.11.2020 г., 10:00 ч., зала 1

Организатори: Камара на медиаторите в България, Икономически университет – Варна, Институт „Итера“

Дни на медиацията

11. 11. 2020 г., 10:00 ч., аудитория 128

Икономически университет – Варна

Организатори: Камара на медиаторите в България, Окръжен съд – Варна, Институт „Итера“, Икономически университет – Варна.

Идеята на организаторите е да се обединят усилията на академичната общност и специализираните институции, които работят в областта на медиацията и прилагането й в различни обществени сфери, за да се даде нов поглед и развитие на медиацията.

Идващата ЗАДЪЛЖИТЕЛНА медиация: рискове и плюсове

Митовете, рисковете и плюсовете

Задължителната медиация влезе решително в Европа от 2013г. – в Италия.

КЪДЕ СЕГА има задължителна медиация и по КОИ спорове?

 • Италия – спорове относно съсобственост, недвижими имоти, делба, наследство, семейни уговорки, наем, депозиране за отговорно пазене, търговски наем, вреди от лекарски грешки, клевета чрез пресата или по друг публичен начин, застрахователни, банкови и финансови договори,
  •    Франция – семейни спорове и спорове до 5000 евро (последните – от началото на 2020г.),
  •    Гърция – спорове над 30 000 евро и семейни спорове, (от началото на 2020г.),
  •    Испания – трудови спорове,
  •    Литва – семейни,
  •    Азърбейджан – търговски, семейни, трудове,
  •    Турция – трудови, търговски, относно вземания и обезщетения за вреди, предстои по семейни и потребителски спорове,

Задължителни форми за насочване към спогаждане, предимно с участието на съда, има и в Германия, Чехия, Хърватска, и т.н. Задължителна медиация се прилага масово и в САЩ и Австралия.

В България в момента активно се работи по законови промени в посока задължителна медиация по семейни и някои облигационни спорове, с тенденция за разширяване на този кръг.

КАКВО ОБАЧЕ ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВА задължителна медиация?

Не е възможно доброволното договаряне да бъде задължително. Затова, когато се казва „задължителна медиация“ всъщност обикновено се има предвид провеждането на една среща за информиране или начало на договарянето с професионален и независим експерт – медиаторът. Тази среща обаче не задължава преговарящите нито да постигнат споразумение, нито да продължат с процеса на договаряне чрез медиация. На практика това е само 1 възможност да чуят гледните си точки и да преценят дали пътят на споразумението във взаимна полза с помощта на медиатор би могъл да им донесе желания резултат.

Защо обаче това да не е само договаряне между страните и адвокатите им? Краткият отговор е – защото никой не издава пред адвоката на другия нито реалните си цели, нито вариантите, на които е склонен, нито пък при ескалирал конфликт е лесно да се проведе спокоен разговор с партньорско обсъждане на проблемите и взаимните ползи.

КАКВО БИ СЕ СЛУЧИЛО при евентуално въвеждане на задължителна медиация в България?

 • Това би означавало двете страни, обикновено придружени от адвокатите си, да присъстват на 1 среща за договаряне с медиация.
 • Дали тази среща би била Преди започване на съдебно дело или След започването му, по разпореждане на съда, предстои да бъде уточнено. В повечето държави, където медиацията е задължителна, са предвидени или двата варианта, или варианта преди завеждане на дело, като предпоставка за него.
 • В тази първоначална среща медиаторът разяснява за страните функцията и процедурата по провеждане на медиация, и кани страните и адвокатите да коментират възможността за започване на медиация по техния случай. Ако те потвърдят, медиацията продължава.
 • Срок. Медиацията е много бърза процедура. Обикновено решенията в нея се постигат за 2-3 срещи. Затова и срокът за провеждането на първоначалната среща по медиация в повечето държави е много кратък – обикновено до 30 дни от подаване на искането. В момента срокът за приключване на цяла процедура по медиация в България е до 6 месеца от започването й.
 • Таксата за първоначална среща по медиация, когато има такава, би била минимална, с оглед покриването на организационните разходи по нея.
 • Ако някоя от страните не присъства на първоначалната сесия, в различните държави се предвиждат санкции като глоба или поемане на разноските по последващо съдебно дело, или на разноските по първата среща по медиация. В България предстои да се уточни дали ще има такава санкция.

Във всички случаи, целта на първата среща по медиация е да даде място, време и подходяща обстановка, в която спорещите страни да започнат разговор за пресечните точки помежду им.

РИСКОВЕТЕ

Медиацията обаче в никакъв случай не е панацея и категорично не е подходящо да се използва в множество случаи.

Например във всички случаи, когато има насилие, натиск върху решенията на едната страна, както и когато трябва да бъдат спрени незаконосъобразни действия на единия, или когато се търси отмъщение, наказване или публичност за вината на другия.

Медиацията е подходяща само, когато и двете страни предпочитат да намерят изгоден резултат, зависят една от друга, за да го постигнат, или е важно, неизбежно, или изгодно да продължат отношенията си – например при дълготрайни търговски отношения или при отношения, свързани с отглеждането на общите им деца.

Освен това, задължителната първоначална среща за медиация би могла да доведе и до трудности за някоя от страните:

 • Например ищецът ще трябва да извърви още една стъпка преди да започне съдебно дело.                Решението: затова обаче ще бъдат гарантирани възможностите му за обезпечение и срокът за провеждането на първоначална среща по медиация би бил в рамките на седмици до месец.
 • Възможно е ответникът да не е съгласен да участва в каквито и да е разговори с ищеца, например защото изобщо не смята, че дължи нещо, или приема това като опит на ищеца да го притиска.                                                                                                                                           Решението: именно затова ответникът ще има възможност да посочи, че попада в някои от изключенията, при които не е длъжен да присъства на първоначалната среща по медиация.
 • Възможно е за хората, в близост до които няма медиатори, това да доведе до допълнителни разходи за придвижване.                                                                                        Решението: във Великобритания например е предвидено отпадане на ангажимент за участие в първоначална среща, ако в радиус от 15км няма медиатор.
 • Когато е необходимо да се плащат такси, свързани с медиацията – за медиатор или за участието на адвокатите в нея, това би затруднило финансово някои страни.          Решението: предвиждане на възможност да се ползва системата на правната помощ за медиациите в тези случаи.
 • Освен това при провеждането на разговора в медиация е възможно някоя от страните да се възползва от получената информация.                                                                         Решението: това не може да бъде избегнато в нито един разговор, и именно затова информацията, която страните не желаят да достига до опонента им в спора, могат да споделят само на медиатора, така, че да си гарантират, че само той ще може да разполага с нея, за да намери допирни точки, които иначе не биха останали известни на никого.

КАКВИ допълнителни ГАРАНЦИИ да очакваме от задължителната медиация в България?

Със сигурност задължителната медиация би довела до още важни промени в посока гарантиране на правата и на реалните цели и интереси на страните:

 • по-активно ангажиране на адвокатите с медиацията – тъй като те са гаранти за правата и интересите на страните в медиацията,
 • по-високи изисквания за квалификацията и дейността на медиаторите, за професионални общности, които да ги подобряват и гарантират, както и за орган, който да ги контролира,
 • по-голяма сигурност при изпълнението на споразумение, постигнато в медиация – чрез въвеждане на бързи механизми за изпълнението му. Такъв механизъм в Италия например предвижда споразумението, подписано от двете страни, адвокатите и медиатор, да има пряка изпълнителна сила. В момента в България пряка изпълнителна сила също може да се постигне сравнително бързо и лесно – чрез директно одобрение на споразумението от компетентния районен съд – съгласно чл.18 от Закона за медиацията. Съдът одобрява споразумението, когато отговаря на закона и добрите нрави – без да се води дело и да се доказва каквото и да е по спорния въпрос. Така одобреното споразумение има силата на съдебна спогодба и е окончателно, и подлежи на изпълнение.

ЗА КОИ ПРОБЛЕМИ МЕДИАЦИЯТА СЕ ПОЛЗВА ВСЕ ПО-МАСОВО И СЕГА

Каквито е да бъдат законовите промени в България, медиацията се използва все по-масово, защото тя дава отговор на проблеми, които не могат да бъдат решени по друг начин.

Най-често това са:

 • разпределяне на грижите за децата и разходите за тях между разделящи се родители – така, че да се гарантира пълноценно родителство и за двамата,
 • отношения между търговски партньори и съдружници, които просто биха загубили много пари при други варианти за разрешаване на спора им,
 • делби на имоти, при които съдебните дела траят години, а често на хората парите или ползването на имота им трябва сега,
 • както и при много други спорове, при които е нужно бързо решение и запазване на пари и имидж.

Ако имате СПОР, по който Ви е необходим външен поглед или съдействие в разговора с другата страна – можете да намерите повече информация ТУК.

Студенти от СУ станаха четвъртфиналисти в международно състезание по медиация

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ завоюва пореден успех на международно състезание по право – негови студенти достигнаха до четвъртфинал на ICC International Commercial Mediation Competition. Това е състезание по търговска медиация и преговори, което се организира от Международната търговска камара в Париж, което …

Прочети повече

Резюме на доклад на Европейска агенция по околна среда „Околната среда в Европа- състояние и перспективи 2020 г.“

Настоящият доклад „Околната среда в Европа —
състояние и перспективи 2020 г.“ излиза във
важен момент. Изправени сме пред неотложни
проблеми с устойчивостта, които изискват спешни
системни решения. Това е недвусмисленото послание към …

Децата на фокус в реформата на съдебната система- обучения за

Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”, в рамките на изпълнението на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, ще проведе …

Прочети повече

Покана за включване в обсъждане на казуси по екомедиация

Уважаеми медиатори,

На 18.02.2019 г. стартира проект „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система – надграждане“, в който „Асоциация на еколозите от общините в България“ (АСЕКОБ) и Сдружение „Инициативи и иновации” отново си партнират с цел …

Прочети повече

Изложение за новости в управлението на Околната среда в Международния Експо център

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ЕЕ И ВЕИ), Smart Cities и Save the Planet се обединяват в seeSUSTAINtec – изложение и форум за устойчиви технологии за …

Прочети повече